Wat is de Ranqubox?

vertikopslaghorizon

De Ranqubox is een vormvastgesloten kooiconstructie, bestemd voor het veilig horizontaal en in het bijzonder verticaal transporteren van max. 8 st. 33 kg. of 16 st. 10,5 kg. propaangasflessen. Door het wel of niet geheel of gedeeltelijk neerklappen van scharnierende niveaurekken, kunnen er ook andere aantallen combinatie’s worden gecreëerd.

Het is absoluut niet toegestaan andere, meerdere of zwaardere producten dan hiervoor beschreven propaangasflessen te hijsen.

Jarenlang is men bezig met het zoeken naar oplossingen en mogelijkheden om propaangasflessen veilig verticaal te transporteren. Er is zelfs door de arbeidsinspectie een speciaal artikel (2.2) in AI blad 17 geschreven om het hijsen van de propaangasflessen veilig te laten verlopen.

Met de introductie van de Ranqubox is hiervoor de oplossing gevonden. Er waren vele zelfgemaakte hijsstellingen om propaangasflessen te hijsen maar deze zijn niet CE-gekeurd. Hiervoor zijn in hetzelfde AI blad 17 in hoofdstuk 5 ook nadere eisen beschreven.

Door de Ranqubox te gebruiken bent u er zeker van dat u beschikt over een     CE-gekeurd hijsmiddel wat voldoet aan alle gestelde veiligheidseisen.

Maar naast het vertikaal transporteren is de Ranqubox tevens geschikt voor het horizontaal transport en de tijdelijke opslag van uw propaangasflessen op de bouwlocatie.